Concepto de Permuta De Tipos De Interés:

Véase ” Swap de tipo de interés”.
Fuente: Bolsa de Valencia

Permuta De Tipos De Interés
Puntúa esta definicion